Ασφαλιστικές υπηρεσίες πυρός

Η ασφάλισης της περιουσίας μας είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επιχείρηση αποτελεί βασικό βήμα για τη διασφάλιση της. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τα φυσικά φαινόμενα έχουν καταστρέψει πολλές περιουσίες. Η ασφάλιση των περιουσιακών μας στοιχείων δεν είναι έξοδο αλλά επένδυση. Παρακάτω θα δείτε το πλήθος των καλύψεων με τις οποίες μπορείτε να διασφαλίσετε την κατοικία ή την επιχείρηση σας.

 • Πυρκαγιά
 • Έκρηξη
 • Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά
 • Κάλυψη αναλογίας κοινόχρηστων & βοηθητικών χώρων
 • Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών
 • Δόση στεγαστικού δανείου
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνέπεια πυρκαγιάς & έκρηξης
 • Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη συνέπεια πυρκαγιάς & έκρηξης
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση, παγετός
 • Διαρροή / θραύση σωληνώσεων
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνέπεια καιρικών φαινομένων & διαρροής/ θραύσης σωληνώσεων
 • Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη συνέπεια καιρικών φαινομένων & διαρροής/θραύσης σωληνώσεων
 • Θραύση τζαμιών / καθρεπτών
 • Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής/ ληστείας
 • Κλοπή μετά από διάρρηξη/ ληστεία περιεχομένου
 • Κλοπή αντικειμένων μετά από διάρρηξη σε προσωρινή διαμονή
 • Κάλυψη έκτακτου περιεχομένου & δώρων
 • Δαπάνες μεταστέγασης
 • Δαπάνες αποθήκευσης περιεχομένου μετά από ζημιά
 • Ασφάλιση σε νέα κατοικία
 • Βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου και αντίστοιχοι κίνδυνοι
 • Βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές και αντίστοιχοι κίνδυνοι
 • Κάθε άλλο τυχαίο ζημιογόνο γεγονός
 • Ζημιές ηλεκτρονικών υπολογιστών & σχετικού εξοπλισμού
 • Απώλεια ενοικίων
 • Πληρωμή ενοικίου
 • Δόση πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων
 • Έξοδα οικογενειακού προϋπολογισμού
 • Ψυχολογική στήριξη οικογένειας
 • Ασφάλιση κατοικιδίων
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Γενική Αστική ευθύνη
 • Σεισμός (προαιρετικά)
 • Καθίζηση / ύψωση / κατολίσθηση εδάφους