Ασφαλιστικές υπηρεσίες αυτοκινήτου

Σύμφωνα με το Νόμο η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού (ή προστηθέντος στην οδήγηση ή υπευθύνου) του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους και είναι υποχρεωτική.

Η υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχήματος υφίσταται διαρκώς και για κάθε όχημα που φέρει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς τούτο να εξαρτάται από το αν κινείται ή λειτουργεί το όχημα, εκτός και αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας ενός οχήματος (δηλαδή έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από την Πολιτεία διαδικασία ακινησίας) παύει να υφίσταται η υποχρέωση ασφάλισης αυτού.

Τα πακέτα για την ασφάλιση ενός οχήματος μπορεί να διαφέρουν.

Το απλό πακέτο περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Νομική προστασία
 • Φροντίδα Ατυχήματος και Επείγουσα Μεταφορά
 • Οδική βοήθεια
 • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Θραύση Κρυστάλλων

Το αμέσως επόμενο και πιο αναβαθμισμένο πακέτο περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω καθώς και τα παρακάτω:

 • Πυρκαγιά Και Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κλοπή Μερική και Ολική
 • Θεομηνίες και Φυσικές Καταστροφές

Και το τελευταίο και πιο πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα δύο παραπάνω καθώς ακόμη:

 • Μικτή Ασφάλεια-Ίδιες Ζημιές
 • Κακόβουλες Ενέργειες