Κάτοικοι εξωτερικού

  • Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας στη ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  • Πλήρης εκπροσώπηση σας στην Ελλάδα ως Φορολογικοί Αντιπρόσωποι αλλά και γενικοί Πληρεξούσιοι-Αντίκλητοι-( Εκπρόσωποι για οποιοδήποτε θέμα σας )
  • Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία τεκμηρίωσης της φορολογική σας κατοικίας στο εξωτερικό.
  • Ηλεκτρονική Υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος στο σύστημα TAXIS
  • Τροποποιητικές συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών
  • Υποβολή εντύπων Ε9 και Ε2
  • Θέματα Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
  • Διαδικασία αποδοχής κληρονομιάς
  • Έκδοση βεβαίωσης ΤΑΠ
  • Ετήσια ενημέρωση φορολογικών υποχρεώσεων