Αποταμίευση unit linked

Η αποταμίευση μέσω των unit-linked προιόντων αποτελεί την πιο «σίγουρη» επένδυση των χρημάτων σας. Τα μηδενικά επιτόκια σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό δημιουργούν έναν κίνδυνο αλλά και μια ευκαιρία. Οι μακροχρόνιες και σταθερές καταβολές θα δώσουν στα χρήματα σας αξία αλλά και νόημα. Παρακάτω θα δείτε μια σειρά από ανάγκες που καλύπτουν τα προγράμματα αυτά.

  • Σύνταξη
  • Σπουδές παιδιών
  • Δημιουργία κεφαλαίου για επενδύσεις
  • Αντιστάθμιση Κινδύνου
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση έναντι στο πληθωρισμό