Ασφαλιστικές υπηρεσίες ζωής

Ο στόχος κάθε ανθρώπου από τη στιγμή που αποκτά οικογένεια είναι να εξασφαλίσει ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο για αυτόν και την οικογένεια του.

Δυσάρεστα περιστατικά μπορούν να αλλάξουν τον προγραμματισμό και την ηρεμία της οικογένειας. Η ασφάλιση Ζωής δίνει τη δυνατότητα να μη χρειαστεί να αλλάξει ο τρόπος ζωής των υπολοίπων μελών και ταυτόχρονα να καλυφθούν και άλλα έξοδα όπως:

  • Έξοδα διαβίωσης
  • Φόροι κληρονομιάς
  • Κάρτες και Δάνεια
  • Σπουδές Παιδιών

Ασφαλιστικές υπηρεσίες υγείας

Οι σημερινές συνθήκες στο κομμάτι των κοινωνικών παροχών καθιστούν την κάλυψη της υγείας μας με ιδιωτική πρωτοβουλία αναγκαία. Δίνει δυνατότητες και εργαλεία τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα και απαραίτητα σε παιδιά αλλά και ενήλικες.