Λογιστικές υπηρεσίες για ιδιώτες

 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1,Ε2
 • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο
 • Έκδοση ΑΦΜ
 • Έκδοση Κλειδαρίθμου και ηλεκτρονικών κωδικών
 • Ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών και ρυθμίσεις οφειλών ασφαλιστικών ταμείων
 • Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας Ε9 & ΕΝΦΙΑ
 • Υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
 • Δηλώσεις θανόντων
 • Βραχυχρόνιες Μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (τύπου Airbnb)
 • Φορολογικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Επίδομα παιδιών Α21
 • Επίδομα θέρμανσης
 • Χωριστές δηλώσεις
 • Ακατάσχετο τραπεζικού λογαριασμού
 • Κοινωνικός τουρισμός
 • Κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος
 • ΟΑΕΔ έκδοση κάρτας ανεργίας και επίδομα ανεργίας
 • e – Παράβολα
 • e – Ακινησία οχημάτων
 • Υπηρεσίες gov.gr
 • Υπηρεσίες taxis
 • Υπηρεσίες εφκα
 • Πιστοποιητικά
 • Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου, θανάτου
 • Αγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ