Διαχείριση ακινήτων

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας είτε είστε κάτοικος Ελλάδας ή εξωτερικού. Η διαχείριση ακινήτων περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές εργασίες που πρέπει να συντονιστούν προκειμένου να μπορέσετε να αξιοποιήσετε το ακίνητο σας. Μερικές από αυτές θα δείτε παρακάτω:

  • Πλήρης Και Συνεχής Διαφήμιση σε περίπτωση Πώλησης ή Ενοικίασης
  • Αξιολόγηση ενδιαφερόμενων Αγοραστών/Ενοικιαστών
  • Επαγγελματικές λήψεις ακινήτων
  • Καθαρισμός
  • Συντονισμός Εργασιών με Τεχνίτες
  • Πληρωμές Λογαριασμών
  • Επίβλεψη για την καλή χρήση της κατοικίας
  • Παρακολούθηση καταβολής μισθωμάτων
  • Άμεση επικοινωνία με τους μισθωτές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και επίλυση κάθε πιθανού προβλήματος
  • Ασφάλιση Ακινήτων