Ιδιώτες

Φροντίδα του ιδιώτη

Είμαστε δίπλα σουΣύνταξη κάθε είδους δήλωσης

Διεκπεραιώνουμε δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος,
 ΕΝΦΙΑ και δηλώσεις ακινήτων, 
Α21, ειδικό επίδομα αλληλεγγύης 
καθώς και συμπληρωματικές ή τροποποιητικές αυτών.

Ρυθμίσεις οφειλών

Αναλαμβάνουμε τις ρυθμίσεις οφειλών σας σε οποιονδήποτε φορέα.Φοροτεχνικές συμβουλές

Παρέχουμε φοροτεχνικές συμβουλές για την κάλυψη τεκμηρίων.